درگذشت پیشکسـوت کشـتی ایران، استاد شعبان همادیان را تسلیت می گوییم.

 درگذشت پیشکسـوت کشـتی ایران، جناب استاد شعبان همادیان عضو اسبق تیم ملـی کشـتی آزاد، شاگرد پهلـوان سیدعـلی و یار و همدوره مرحوم تختــی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

یازدهمین سالگرد احقاق حق جنبش مدنی ورزش ایران گرامی باد.

برگ زرین تاریخ جنبش مدنی ورزش ایران؛   آذر ماه ۱۳۸۲   از مکافات عمل غافل مشو/ گندم از گندم بروید جو زجو   منبع: جنبش کانون تکواندوکاران ایران.
/ 0 نظر / 50 بازدید
آذر 96
2 پست
آبان 96
2 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
4 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
13 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
10 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
10 پست
آبان 91
7 پست
مهر 91
9 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
8 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
10 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
8 پست